Hitta det du söker här

Vallentuna kommun utser oss som medspelare i läkemedelsprojekt

8 mars 2011
Vallentuna kommun har upphandlat konsulttjänster till ett läkemedelsprojekt inom särskilt boende till Socialförvaltningen i Vallentuna kommun och väljer Apoteket Farmaci AB som leverantör. 

Syftet för kommunen är att säkerställa ändamålsenlig läkemedelsanvändning hos vårdtagarna. För detta krävs riktlinjer och regler för hur vårdpersonalen regelbundet kan utvärdera läkemedelsbehandlingen. Uppdraget innebär bland annat att utarbeta förslag till ansvarsfördelning, riktlinjer och rutiner för två boenden. Att Vallentuna kommun väljer att upphandla tjänster för att förbättra läkemedelsanvändningen innebär att kommunen än mer satsar på patientsäkerhet och vårdtagarnas bästa. Apoteket Farmaci har liknande uppdrag i bland annat Danderyd och det är spännande att fler kommuner ser nyttan av de tjänster vi erbjuder som experter på läkemedel. Vi stöttar vården så att maximal nytta av läkemedel uppnås.

Läs mer om våra utbildningstjänster

Tipsa en kollega