Hitta det du söker här

Gävle kommun tar hjälp av oss för tillsynen av receptfri försäljning

31 maj 2011
Kommunerna har numera ansvar för tillsynen av den receptfria försäljningen av läkemedel, utanför apotek. Det handlar om till exempel matvaruaffärer, kiosker och bensinstationer.

Gävle kommun anlitar oss
Intresset för att få sälja receptfria läkemedel utanför apotek har varit stort. För att få börja har det krävts en anmälan till Läkemedelsverket. För kommunerna är detta ett helt nytt tillsynsområde där vi kan hjälpa till med vår kompetens. Vi har medarbetare som sedan tidigare kvalitetsgranskar läkemedelshantering på äldreboenden, vårdcentraler och sjukhuskliniker.

Gävle kommun har upphandlat stöd för tillsynen av den receptfria försäljningen. Vi är glada att få deras förtroende.

Erfarenheter från Robertsfors kommun
Apoteket Farmaci AB och Robertsfors kommun har sedan tidigare haft ett ömsesidigt samarbete. Det var därför glädjande att Robertsfors kommun blev den första kommunen i landet som anlitade Apoteket Farmaci AB för genomförande av granskning på försörjningsställena.

Erfarenheterna från granskningar i Robertsfors, som genomförts under våren 2011, har visat att bristerna är stora när det gäller efterlevnaden av lagar och förordningar för försäljningen. Försäljningsställena har stora förbättringsområden att arbeta med beträffande förståelse för vikten av att följa lagar och förordningar. Omfattningen av avvikelser ser ut på ett likartat sätt i andra kommuner.

Intresserad av våra tjänster? Ta kontakt med våra lokala kontaktpersoner

Tipsa en kollega