Hitta det du söker här

Tilldelningsbeslut klart för Östermalms stadsdel i Stockholm

9 september 2011
Vi har efter upphandling tilldelats avtal om tjänster inom vård- och omsorgsboenden. Uppdragets syfte är att kvalitetssäkra hanteringen av de äldres läkemedel.

Det uppdrag som upphandlingen avser kan delas in i tre delar:
1. Utbildning av omsorgspersonalen på vård- och omsorgsboenden i läkemedelskunskap med fokus på läkemedel och äldre.
2. Översyn av läkemedelshanteringen och utformning av metod för tvärprofessionellt teamarbete på ett vård- och omsorgsboende.
3. Skriftlig rapport om utfört uppdrag.
Uppdraget ska utföras av legitimerade apotekare och receptarier.

Läs mer om tjänsten

Tipsa en kollega