Hitta det du söker här

Apoteket Farmaci AB etablerar nytt regionlager för läkemedelsförsörjning i Mölnlycke

16 juni 2011
Regionlagret som ska försörja alla sjukhus i Västra Götaland och Halland med läkemedel kommer att byggas i Mölnlycke logistikpark, enligt ett beslut från Apotekets styrelse. Det nya lagret ska stå färdigt senast den 1 december i år.

När de nya avtalen mellan Apoteket Farmaci AB och Västra Götalandsregionen samt Halland träder i kraft förändras uppdraget. Det nya regiongemensamma lagret – förkortat RGL – ersätter dagens sjukhusapotek i Västra Götaland och Halland och skräddarsys för att på ett effektivt kunna förse sjukhusen i regionerna med läkemedel. I lokalerna ska det även finnas utrymmen för skeppsapotek, kliniska prövningar, administration med mera. Lagret kommer att utformas så att Apoteket Farmaci på bästa sätt kan möta regionernas krav på en effektiv läkemedelsförsörjning.

Mellan Göteborg och Landvetter
Lagret kommer att byggas vid Mölnlycke logistikpark i närheten av Bråta industriområde. Eremiten Fastighets KB är byggherre. Logistikparken ligger längs riksväg 40 cirka 13 kilometer från Göteborg och lika långt från Landvetter flygplats. Placering är gynnsam med tanke på att det finns bra transportvägar ut till de olika sjukhusen i regionerna.

Successiv start
Vid starten i december kommer verksamheten att finslipas. Verksamheten ska sedan vara i full gång den 1 mars år 2012. Regionlagret får modern utrustning med automater som kan hantera stora volymer. I slutet av året kommer beställningsfunktionen i vårdens nya IT system, Hamlet, att aktiveras och leveranserna kommer att ske från det gemensamma regionala läkemedelslagret. Det innebär en gemensam process, där försörjningen av läkemedel till sjukvården kan följas och styras över hela regionen. 

Sjukhusapoteken avvecklas
I samband med att det nya avtalet träder i kraft kommer verksamheterna på sjukhusapoteken i Skövde, Lidköping, Varberg, Halmstad, Uddevalla, Trollhättan att avvecklas. Detsamma gäller för sjukhusapoteken vid Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset och Mölndals sjukhus. Upphandlingen av läkemedelsförsörjningen i de båda regionerna blev klar den 18 februari och då fick Apoteket Farmaci uppdraget. Avtalet med Halland träder i kraft den 1 december 2011 och avtalet med Västra Götaland träder i kraft den 1 mars 2012.

Tipsa en kollega